Velkommen til Hias!

Kan vi hjelpe deg med å finne noe?

Styre- og representantskapssaker

Hvilke saker behandles av styret og representantskapet i Hias? Du finner sakene på vår hjemmeside.

Drikkevann fra Hias

Vannkvalitet

Alt vann Hias leverer hentes fra Mjøsa, som regnes som en sikker og god drikkevannskilde. 

Les mer om kvaliteten på drikkevannet fra Hias.