HjemAnsatte

Anders T. Øfsti

Daglig leder, Hias How2O AS
Ansvarlig for kommersialisering av teknologi og rådgivningstjenester.

Erik Bøhleng

Programansvarlig
Programansvarlig for investeringsområdet Sanering og rehabilitering av vann og avløp.

Gjermund Bjørn

Leder Ressurssenter
Leder Ressurssenter i avdelingen Plan og prosjekt.

Hans Emil Glestad

Programansvarlig
Ansvar for programområdet Gjødselfabrikken/renseanlegget.

Irene Mauseth

Prosjektleder
Prosjektleder for investeringsprosjekter innen vannforsyning, sanering og rehabilitering.

Jan Erik Lund

Driftskonsulent
Driftskonsulent og prosjektdeltaker i driftsprosjekter. Akkreditert prøvetaking i Hias.

Jarle Ruud

Plansjef
Leder for avdelingen Plan og prosjekt i Hias.

Kari Skramstad

Personalkonsulent
Kari har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

Lars Lille-Mæhlum

Byggeleder
Byggeleder for prosessanlegg og pumpestasjoner innenfor vann og avløp.

Lise Busterud Nordal

Kommunikasjonssjef
Ansvar for selskapets kommunikasjon og ulike kanaler.

Morten Finborud

Administrerende direktør
Daglig leder i Hias IKS og styreleder i Hias How2O AS.

Målfrid Storfjell

Programansvarlig
Programansvarlig for investeringsområdet vannforsyning.

Nina Stokke Tronsrud

Administrasjonssjef
Leder for avdelingen Administrative fellestjenester.

Sondre Eikås

Rådgiver
Prosjektleder og prosjektmedarbeider i utviklingsprosjekter innenfor avløpsrensing og avfallsbehandling, blant annet rensing og gjenvinning av fosfor.

Steinar Hagelund

Rådgiver og byggforvalter
Ansatt i Hias første gang i 1989 som driftsoperatør på vann og avløp. Siden 2008 har Steinar vært ansatt i Plan og rådgivning.

Steinar Nyhus

HMS/KS-ansvarlig
HMS/KS-ansvarlig med oppgaver innenfor kvalitetssikring, HMS og beredskapsplanlegging i Hias.

Sverre Øystein Nysæther

Driftskonsulent
Ansvar for koordinering av Norsk Vanns VA-opplæring på Hias, omvisning og undervisning for besøkende. Prosjektdeltaker i driftsprosjekter.

Terje Wikstrøm

Prosjektleder og rådgiver
Prosjektleder for investeringsprosjekter innen vannforsyning og rådgiver i flere prosjekter.

Tor Einar Heia

Seniorrådgiver innkjøp
Hovedkontakt innen innkjøp for området Vann og Avløp.

Torgeir Saltnes

FoU-sjef
Ansvarlig for FoU-arbeid og og utredninger innen vann og avløp.

Toril Nersveen

Arkivansvarlig
Ansvar for dokumentasjons- og arkivarbeidet i Hias.

Trond Ståle Nessmo

Prosjektleder
Prosjektleder for nye VA-anlegg og ledninger.

Trym Edvardsen

Byggeleder
Byggeledelse og prosjektledelse for ledningsanlegg.
[Error: Mangler informasjon om presentasjon]