HjemBesøkendeSkoleklasser
Besøkende ved Hias

Skoleklasser

Hvert år får Hias besøk av mange skoleklasser.

Når skoleklasser kommer til Hias, skal læreren registrere seg. Det er læreren som har ansvar for skoleklassen under besøket.

Les mer om besøk hos Hias, og se praktisk informasjon her.

Bilder til bruk ved besøk

Bilder fra renseanlegget

Hamar naturskole

Hias har samarbeid med Hamar Naturskole om undervisning for elever i grunnskolen.

Hamar Naturskole formidler kunnskap om naturen og dens sammenhenger, i den hensikt å til elever i grunnskolen og ansatte i skole og barnehage innsikt, respekt, engasjement og kunnskaper om natur, miljø, friluftsliv og kulturminner. Hvert år er sjuendeklassinger på Hedmarken med i båt på Mjøsa for å se hva som finnes i innsjøen. I tillegg får de omvisning ved avløpsrenseanlegget.

Hver høst arrangerer Hamar naturskole Vanndagene for elever fra femte trinn og oppover. Omvsining ved renseanlegget er en del av opplegget.

Hias tilbyr også Lektor2 til en skole i hver eierkommune. Så langt har ungdomsskolene Ajer og Ottestad signert samarbeidsavtaler. Lektor2 er et tilbud om kompetanseutvikling og økonomisk støtte til skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i realfagsundervisningen.

Dersom skoler i Hias' eierkommuner ønsker å komme på besøk, kan de sende e-post til Hias.

Sverre Øystein Nysæther

Driftskonsulent
Ansvar for koordinering av Norsk Vanns VA-opplæring på Hias, omvisning og undervisning for besøkende. Prosjektdeltaker i driftsprosjekter.

Sverre Øystein har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Slambehandling.
  • Drift VA generelt.
  • Lekkasjesøk.
  • Driftsassistanse.
  • Omvisning og undervisning.

Sverre Øystein har tidligere hatt oppgaver i driftsassistansen som rådgiver innenfor drift av prosessanlegg og kartlegging av lekkasjer og feilkoblinger på ledninger. Han har vært ansatt i Hias siden 2008.

 

+47 468 98 406

Eierandeler i Hias

  • Hamar:      52 prosent.
  • Løten:          7 prosent.
  • Ringsaker: 20 prosent.
  • Stange:      21 prosent.