HjemHias How2OForskning, utvikling og innovasjon
Forskning, utvikling og innovasjon

Hias-prosessen® - offentlig innovasjon i særklasse

Hias-prosessen® ble utviklet ut fra reelle behov ved Hias renseanlegg. Resultatet er en renseprosess som svarer på utfordringene med sirkulærøkonomi, kostnadseffektiv drift og lavt klimaavtrykk.

Hias-prosessen® har vært utviklet siden 2012 ved Hias renseanlegg. Gjennom en rekke pilotkonfigurasjoner er prosessen blitt utviklet og optimalisert.

 

Full skala siden 2016

Siden 2016 har Hias-prosessen® vært i drift i full skala – 10 000 PE – med stabile resultater under varierende forhold. Et omfattende analyseprogram har dokumentert resultatene underveis, og gitt faglig grunnlag for videre utvikling.

Hias-prosessen® har blitt presentert på artikler og konferanser i inn- og utland og vært gjenstand for et antall masteroppgaver ved NMBU og NTNU.
En nøkkel i utviklingsarbeidet er - og har vært - tilgang til forskningsinfrastruktur i relevant skala og driftsmiljø. Utviklingsarbeidet ved Hias foregår i lab-skala, i 220 liters batchreaktor, i 7 m3- og 11 m3-pilotreaktor, og i full skala, 10 000 PE.

 

RECOVER

Prosjektet RECOVER – Resource recovery from wastewater gjør omfattende bruk av Hias-prosessen® som eksperimentell enhet. Det femårige prosjektet løper frem til 2020, og er støttet med 21 millioner kroner av BIA, Forskningsrådet. Partnere i prosjektet er NTNU, NBMU, samt et knippe kommersielle aktører.

Hias How2O søker aktivt samarbeid med relevante FoU-miljø, private og offentlige aktører.

Artikler

Biological nutrient removal in a continuous biofilm process
T. Saltnes, G. Sørensen, S. Eikås
Water Practice and Technology 2017, 12 (4) 797-805
http://wpt.iwaponline.com/content/12/4/797

 

Potensialet for biologisk fosforgjenvinning ved norske renseanlegg
Torgeir Saltnes, Gjermund Sørensen og Sondre Eikås
Tidsskriftet VANN, 02 -16
https://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2016/10/Saltnes-S%C3%B8rensen-og-Eik%C3%A5s.pdf

 

Kontinuerlig biofilmprosess for biologisk fosforfjerning
Torgeir Saltnes, Gjermund Sørensen og Sondre Eikås
Tidsskriftet VANN, 04 -14
https://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2015/06/2014_915353.pdf