HjemHias How2OOm Hias How2O
Om Hias How2O

Hias-prosessen® – offentlig innovasjon ut i markedet

Hias How2O kommersialiserer Hias-prosessen®, som er utviklet av prosessingeniører ved Hias IKS. Morselskapet leverer vann- og avløpstjenester til fire  kommuner på Hedmarken.

Hias How2O AS er et søsterselskap av Hias IKS. Selskapets hovedformål er å markedsføre og levere Hias-prosessen® til kunder i inn- og utland.

Selskapet har et tett samarbeid med Hias IKS, og drar nytte av kompetanse innenfor prosess, drift, automasjon og mekaniske fag. FoU-virksomheten foregår primært på Hias RA.

Anders T. Øfsti

Daglig leder, Hias How2O
Ansvarlig for kommersialisering av teknologi og rådgivningstjenester.
+47 473 27 092

Torgeir Saltnes

Senioringeniør, Hias How2O
+47 481 32 692