HjemNyheter
28.07.2021 -

Ringgata blir stengt for gjennomkjøring på strekningen Furubergvegen – Aluvegen fra og med mandag 2. august. Årsaken er at det skal utføres sluttarbeider etter legging av nye vann- og avløpsledninger på strekningen. Det må påregnes at Ringgata vil være stengt ut september. Det vil være tillatt å kjøre til eiendommene. Fra skolestart vil Ringgata være åpen for skolebusser, men kun i en kjøreretning.

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]
[Error: Mangler informasjon om presentasjon]