HjemNyheterAktuelt-Overraskende gode resultater på golfbane!
Forsøk med struvitt:

-Overraskende gode resultater på golfbane!

-Dette er utrolig bra! Jeg hadde ikke forventet at resultatene skulle være så gode, sier Stefan Sandegård, som er banesjef (headgreenkeeper) ved Atlungstad Golf i Stange. I vår ble ti mål av golfbanen gjødslet med struvitt.

-Det er gjerne en temperaturforskjell på to-tre grader fra den delen av golfbanen som ligger nærmest Mjøsa til de delene av banen som ligger høyest og lengst unna innsjøen. Dette har gjort det utfordrende å drifte golfbanen. Etter at vi gjødslet med struvitt, har rotsystemet i de høyest liggende områdene av banen vokst med mer enn tre centimeter. Et dypere rotsystem er mer mottakelig for gjødsel, og vi opplever mindre sykdom på greener. Dette gjør at vi har fått samme standard på hele golfbanen, noe som betyr at den er blitt enklere å drifte, sier han. Stefan var i utgangspunktet skeptisk til å bruke struvitt, og er overrasket over det gode resultatet.

 

Kartlegging

Hias har foretatt en kartlegging av markedsmulighetene til struvitt, og det er fire områder som peker seg ut: Ferdigplenmarkedet, grøntarealer med stor slitasje, økologisk jordbruk og salg til aktører med allerede eksisterende salgskanaler. I vår satte Hias i gang forsøk hos en ferdigplenprodusent, fotballbanen på Børstad i Hamar, en park og golfbanen på Atlungstad i Stange.

Fotballbane

Mens resultatene er svært gode på Atlungstad, er resultatene ved bruk av struvitt på gressbanen på Børstad idrettspark i Hamar på linje med resultatet ved bruk av standard kunstgjødsel. -Pris og tilgjengelighet vil være avgjørende for hvorvidt vi velger å bruke struvitt i fremtiden, sier Per Olav Myrvang, som er driftsleder for Park & Idrett hos Kommuneentreprenøren i Hamar kommune. Han legger til at miljøvennlighet er et argument for å velge struvitt.

 

Hva er struvitt?

Struvitt er et krystallisert mineral som består av magnesium, fosfat og ammonium. Det er tungt løselig, og vil ikke vaskes ut av jorda ved et regnskyll, men være tilgjengelig for plantene når de får behov for fosfor. Det finnes ulike måter å fremstille struvitt på. Hos Hias skal det fremstilles gjennom struvittutfelling av fosfor og ammonium fra slammet etter Hias-prosessen.