HjemNyheterAktuelt-Variasjon i alder, kjønn og erfaring er positivt
Ny kompetanse i Hias

-Variasjon i alder, kjønn og erfaring er positivt

-En god sammensetning av både alder og kjønn, ung nysgjerrighet og eldre erfaring er viktig både i prosjekter, team og avdelinger. Det skaper god dynamikk, sier Gjermund Bjørn, leder av Ressurssenteret i avdelingen Plan og prosjekt i Hias.

Plan og prosjekt består av 18 medarbeidere, blant annet prosjekt- og byggeledere, rådgivere og driftskonsulenter. Nylig ble to yngre kvinnelige sivilingeniører ansatt i avdelingen: Katrine Marsteng Jansen og Maren Eskeland Storsveen.

Maren Eskeland Storsveen

Katrine og Maren
Katrine er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø ved NTNU i Trondheim. I tillegg har hun en PhD innen Mechanical Engineering fra Iowa University. Før hun begynte i Hias, jobbet hun i tysk bilindustri med styring av bensinmotorer i personbiler. -Hias’ nytekning innen gassproduksjon og biologisk avløpsrensing (Hias-prosessen) var viktige motivasjonsfaktorer for å søke jobb i selskapet, sier hun. Digitalisering for mer effektiv og rasjonell drift og energieffektivisering, prosesstyring og fluiddynamikk er noen av de tingene Katrine skal jobbe med i Hias.

-Å rense avløp og levere rent vann er viktige samfunnsoppgaver. Hias har i tillegg mange spennende prosjekter på gang. For meg var dette motivasjonsfaktorer for å søke jobb i selskapet, sier Maren. Hun har en master i miljøkjemi og toksikologi ved NTNU i Trondheim. Hun jobbet tidligere hos Sweco i Hamar. I Hias skal hun blant annet jobbe med 3D-modellering, prosjektering og tegning innen VA.


-Forbereder oss på fremtiden
-I forbindelse med nyansettelsene har Hias nå fått medarbeidere med oppdatert VA-kompetanse. Samtidig får vi kompetanse på områder som vi har manglet, blant annet innenfor prosjektering og 3D-modellering. Det viser at vi er i utvikling, og at vi forbereder oss på fremtiden. Ansettelsene er i tråd med Hias’ strategi: Et skritt foran. Samtidig endres kjønns- og aldersbalansen i avdelingen, sier Gjermund.

Katrine og Maren er enige om at variasjon i arbeidshverdagen er viktig; det er fint å kunne jobbe noe ute og noe inne. -Vi er blitt godt mottatt i Hias. Kollegaene deler kunnskap med oss, og miljøet her er godt, sier de.

 

Katrine Marsteng Jansen, Sverre Øystein Nysæther, Målfrid Storfjell og Steinar Nyhus

 

Stor variasjon
-Det er stor variasjon i prosjektene i Hias. Det er positivt, sier Trond Ståle Nessmo. Han er utdannet sivilingeniør innenfor marin teknologi ved NTNU i Trondheim, og er nå prosjektleder for Arstadledningen og Energiledelse. Arstadledningen er et mer tradisjonelt VA-prosjekt;  ny hovedvannledning fra nye Hias vannbehandlingsanlegg til Arstad pumpestasjon. Energiledelsesprosjektet strekker seg over lang tid, og gjennomføres i tett samarbeid med driftsavdelingen i Hias.


Samarbeid på tvers
Det er stor enighet i avdelingen Plan og prosjekt om at det tette samarbeidet med vedlikeholdsavdelingen, driftsavdelingen og automasjonsavdelingen er positivt. -Vi får de beste løsningene når egne ansatte er engasjert i prosjektene. Det er de som jobber i anleggene våre til daglig som kjenner dem best, sier de.

-Det er veldig bra at vi har traineer i Hias. De er en vitamininnsprøyting for miljøet, mener Trond Ståle. Hias er med i to traineeordninger: Trainee Innlandet og Trainee Vann. -Det er viktig å fylle på med ny kompetanse, men samtidig ta vare på all den erfaringen som finnes hos oss fra før. Vi utnytter seniorkompetansen til å lære opp ferske medarbeidere. Samtidig ser nyutdannede og nyansatte ting på en litt annen måte. Det gir fruktbare diskusjoner og mer dynamikk i avdelingen, sier Gjermund.

Han er opptatt av at det skal være tid til å hjelpe hverandre i hverdagen. -I prosjekter skal ikke alt ansvar legges på én person. Vi skal hjelpe hverandre, dra hverandre fremover og løse utfordringer sammen, sier han.

Visjon og verdier

Hias' visjon:

  • Et skritt foran.

 

Hias' verdier:

  • Miljøbevisst.
  • Pålitelig.
  • Handlekraftig.