HjemNyheterAktuelt-Vis dovett på Verdens toalettdag!
Verdens toalettdag 19. november

-Vis dovett på Verdens toalettdag!

19. november markeres verdens toalettdag over hele verden, for å sette søkelys på behovet for tilfredsstillende toalettforhold til alle. I Norge er det behov for mer dovett! Årets tema er «Sett pris på dine gode sanitærforhold».

Ja, det finnes faktisk en egen toalettdag. FN har utpekt 19. november som verdens toalettdag. Verdens toalettdag er en FN-markering, som setter søkelys på behovet for tilfredsstillende sanitærforhold for alle. 4,2 milliarder mennesker har ikke tilgang til tilfredsstillende trygge sanitære forhold. Det vil si for dårlige toaletter eller latriner. Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitærsystemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet og sikkerhet. I tillegg er det et hinder for sosial og økonomisk utvikling. FNs bærekraftsmål nr. 6 skal sikre rent vann og gode sanitærforhold til alle innen 2030.

Her hjemme er situasjonen atskillig bedre. Innføring av vannklosetter startet på begynnelsen av 1900-tallet, for å få bedre sanitærforhold og økt komfort.

 

Hias markerer dagen

Hias markerer Verdens toalettdag 2021 med en liten «dovett-kampanje,» for å øke folks bevissthet om at det kun er tre ting som skal i do: Bæsj, tiss og dopapir. Vi deler ut klistremerker som kan klistres på innsiden av dolokket til noen barnehager og skoler i våre eierkommuner. Q-tips, snusposer, kondomer, tamponger, bind, filler og bleier er gjengangere på inntaksrista på Hias avløpsrenseanlegg. Av og til kommer det også smykker, penger, leker, gebiss og mobiltelefoner. Hovedutfordringen er likevel filler, som lager problemer for pumpene våre.

 

Klimaendringer

Klimaendringer fører til mer ekstremvær. Flom, tørke og stigende havnivå truer sanitærsystemer – fra toaletter til septiktanker til renseanlegg. Flomvann kan forurense brønner som brukes til drikkevann, og flom kan skade toaletter og spre menneskelig avfall til lokalsamfunn og matavlinger, og forårsake dødelige og kroniske sykdommer. Innen 2050 kan opptil 5,7 milliarder mennesker bo i områder hvor det er for lite vann i minst én måned i året på grunn av klimaendringene. Derfor er det viktig å stoppe klimaendringene, slik som bærekraftsmål nummer 13 sier.

Les mer her.