HjemNyheterAktuelt340 elever på omvisning ved renseanlegget
Vanndagene 2018

340 elever på omvisning ved renseanlegget

Denne uka får rundt 340 sjuendeklassinger omvisning ved Hias' avløpsrenseanlegg. Omvisningen er en del av opplegget under Vanndagene, som arrangeres 24. - 28. september.

Det er Hamar Naturskole som i samarbeid står for arrangementet, som gjennomføres hver høst. I løpet av uka får Hias besøk av 18 sjuendeklasser fra eierkommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Vanndagene foregår både inne på Hias' anlegg på uteanlegget på Nordsveodden. I løpet av en dag er elevene innom fire stasjoner:

  • Fiskene i Mjøsa - hva slags fisk er dette? Artsbestemmelse og disseksjon.
  • Vanndyr og vanndyrenes levevis - hvordan artsbestemme vanndyrene, hvordan lever de i vannet/hva spiser de/formering og forvandling.
  • Mjøsa som drikkevann - om renseprosesser, vannkjemi og noen enkle vannforsøk.
  • Hiasanlegget - en gjennomgang av anlegget: hva, hvorfor og hvordan.

Sverre Øystein Nysæther

Driftskonsulent

Sverre Øystein har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Slambehandling.
  • Drift VA generelt.
  • Lekkasjesøk.
  • Driftsassistanse.
  • Omvisning og undervisning.

Sverre Øystein Nysæther ble ansatt som driftsoperatør i driftsavdelingen i 2008. Fra 2014 har han vært ansatt ved Plan og prosjekt. Han jobber i dag som driftskonsulent med ansvar for koordinering av Norsk Vanns VA-opplæring på Hias, omvisning og undervisning for besøkende og prosjektdeltaker i driftsprosjekter. Han har tidligere hatt oppgaver i driftsassistansen som rådgiver innenfor drift av prosessanlegg og kartlegging av lekkasjer og feilkoblinger på ledninger.

+47 468 98 406