HjemNyheterAktueltFullsirkulasjon
Klorsmak

Fullsirkulasjon

Det er tegn som tyder på at det nå er fullsirkulasjon i Mjøsa. Hias har måttet øke noe på klordosen, og noen vil kunne oppleve farge og svak klorsmak på vannet. Det er ikke farlig å drikke vannet.

Ved stor sirkulasjon kan det i enkelte tilfeller føre til at råvannskvaliteten blir litt dårligere. Dette er årsaken til at vi må øke noe på klordosen.

I sirkulasjonsperioder følger vi ekstra nøye med på vannkvaliteten.