HjemNyheterAktueltGravearbeid i Fjetreskogen
Arstadledningen

Gravearbeid i Fjetreskogen

Fra førstkommende uke vil det bli gravearbeid ved jernbanen i Fjetreskogen i forbindelse med Arstadledningen. Mens gravingen pågår vil en strekning av Ottestadstien bli lagt om. Omleggingen blir skiltet.

Gravearbeidene gjøres i forbindelse med byggingen av Hias vannbehandlingsanlegg, hvor det legges ny hovedvannledning fra Hias til Arstad pumpestasjon.

Mens arbeidet pågår vil en del grøfter bli liggende åpne. Grøftene blir gjerdet inn. Hias ber om at gjerdene blir respektert!

Hias beklager de ulempene som arbeidet medfører.