HjemNyheterAktueltHelge- og nattarbeid på Tokstad

Helge- og nattarbeid på Tokstad

Lørdag starter arbeidet med omkobling av avløpsvann fra eksisterende til nytt ledningsnett på Tokstad i Ottestad. I den forbindelse vil det bli støy fra gravearbeid og transport.

I perioder vil det også bli begrenset fremkommelighet i Rudolf Steiners veg og Bjørkvegen.

Omkoblingen av avløpstransporten må utføres som helg- og nattarbeid for minst mulig tilrenning av avløpsvann.

 Hias beklager de ulempene som arbeidet medfører.

Fra lørdag vil det være gravemaskiner og lastebiler som arbeider på områdene som er merket av med rød ring i kartet ovenfor. I tillegg vil det være arbeid med å pumpe opp og slippe på avløpsvann i områdene som er merket med gul ring.

 Hias har sendt ut SMS-varsel til berørte beboere.

Hias legger om avløpsledningen på Tokstadjordet fordi Bane NOR bygger ny trase for dobbeltsporet jernbanelinje gjennom Stange kommune, og den nye jernbanelinja avskjærer den eksisterende avløpsledningen. Den nye avløpsledningen krysser under den nye jernbanetraseen ved bruk av en dykkerløsning. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hias og Bane NOR.


For mer informasjon, kontakt:
Lise Busterud Nordal, kommunikasjonssjef i Hias,
e-post: Lise@hias.no, telefon: 959 81 397