HjemNyheterAktueltHias kartlegger innholdet i avløpet

Hias kartlegger innholdet i avløpet

Hias gjennomfører nå en utvidet kampanje for å undersøke innholdet i avløpet. -Vi kartlegger påslipp av miljøgifter og organisk belastning på ulike punkter på avløpsnettet, det vil si pumpestasjoner og septikmottak. Kampanjen vil pågå til godt utpå vinteren, sier Mai Riise, Vann- og avløpssjef i Hias.

Miljøgifter i avløpsvann til offentlig avløpsanlegg kan forurense Mjøsa og gjødselproduktene, skape problemer på ledningsnettet og renseanlegget, og være helseskadelig for de som jobber ved anlegget. Ferdig renset avløpsvann fra Hias slippes ut i Mjøsa. Påslipp av avløpsvann som er mer forurenset enn vanlig kommunalt avløpsvann kan i tillegg føre til økte utgifter for kommunene.

 Hias tar jevnlig prøver og følger kontinuerlig med på innholdet i avløpet. -I tillegg gjennomfører vi med jevne mellomrom kartlegging av påslipp i avløpsnettet. Dette er i tråd med de anbefalingene vi har fått fra myndighetene, sier hun. Myndighetene setter krav til systematisk kildesporing.