HjemNyheterAktueltHias legger om avløpstransporten over Tokstadjordet i Ottestad

Hias legger om avløpstransporten over Tokstadjordet i Ottestad

I forbindelse med at Bane NOR skal bygge nytt dobbeltspor til Åkersvika i Stange kommune blir Hias’ avløpsledning over Tokstadjordet berørt, og må legges om.

Anlegget startet opp i begynnelsen av denne måneden, og vil pågå i et års tid. Så langt er det utført prøvegraving for analyse av løsmasser. Arbeidet med å fjerne matjord og etablere riggplass er i gang. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hias og Bane NOR. Hias er tiltakshaver.

Den nye avløpsledningen skal krysse under den nye jernbanetraseen ved bruk av en dykkerløsning. Sammenliknet med pumpeløsninger har en dykkerløsning flere fordeler; reduserte energikostnader, reduserte utgifter til maskinelt utstyr, reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader, samt at løsningen er sikrere enn en tradisjonell pumpestasjon.  

Rundt halvparten av avløpsvannet som kommer til Hias avløpsrenseanlegg kommer via ledningen som går over Tokstadjordet.

Hias beklager de ulempene som anleggsarbeidene medfører.

Har du spørsmål? Kontakt Lise Busterud Nordal, kommunikasjonssjef i Hias, tlf. 959 81 397.