HjemNyheterAktueltHogst på vannbehandlingsanleggets tomt
Hias vannbehandlingsanlegg

Hogst på vannbehandlingsanleggets tomt

Hias skal bygge nytt og fremtidsrettet vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad. Torsdag 11. oktober starter arbeidet med å hugge trær og busker på tomta. I den forbindelse vil det bli større aktivitet og noe mer trafikk i området. Hias ber publikum om å vise hensyn.

Det nye vannbehandlingsanlegget skal sikre innbyggerne trygg og sikker vannforsyning, og sikre kapasitet for vekst i regionen. Hias vannbehandlingsanlegg skal erstatte Hamar vannbehandlingsanlegg, som ble bygd i 1954, og er modent for utskifting.

Planlagt byggestart er februar 2019, mens planlagt produksjonsstart er desember 2021. 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med kommunikasjonssjef i Hias:
Lise Busterud Nordal, tlf. 959 81 397.

Hias VBA Sandvika

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Anleggsstart: 28. januar 2019.

Produksjonsstart: Mars 2022.

Vanninntak: 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette er bygd:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias VBA Sandvika: Nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom Hias VBA Sandvika og Snekkerstua pumpestasjon i Mjøsa.
  • Snekkerstua pumpestasjon: Ny pumpestasjon for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.
  • Arstadledningen: Hovedvannledning fra Hias VBA Sandvika til Arstad pumpestasjon.
  • Samlet investeringskostnad: Ca. 440 millioner kroner.