HjemNyheterAktueltInformasjonsmøter
Snart byggestart

Informasjonsmøter

Det blir byggestart for Hias vannbehandlingsanlegg 30. januar. I forbindelse med byggingen av nytt vannbehandlinganlegg skal Hias legge ny hovedvannledning fra Hias til Arstad pumpestasjon og bygge ny pumpestasjon i Nedre Furuberget.

Det blir informasjonsmøter i Hias' lokaler i Sandvikavegen 136 i Ottestad:

  • Mandag 28. januar kl. 15: Informasjonsmøte om byggingen av Hias vannbehandlingsanlegg.
  • Tirsdag 29. januar kl. 16: Informasjonsmøte om byggingen av ny pumpestasjon i Nedre Furuberget.
  • Tirsdag 29. januar kl. 17: Informasjonsmøte om byggingen av Arstadledningen (ny hovedvannledning fra Hias vannbehandlingsanlegg til Arstad pumpestasjon).

Hias VBA Sandvika

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Anleggsstart: 28. januar 2019.

Produksjonsstart: Mars 2022.

Vanninntak: 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette er bygd:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias VBA Sandvika: Nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom Hias VBA Sandvika og Snekkerstua pumpestasjon i Mjøsa.
  • Snekkerstua pumpestasjon: Ny pumpestasjon for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.
  • Arstadledningen: Hovedvannledning fra Hias VBA Sandvika til Arstad pumpestasjon.
  • Samlet investeringskostnad: Ca. 440 millioner kroner.