HjemNyheterAktueltKrysset Furubergvegen-Måsåbekkvegen stenges

Krysset Furubergvegen-Måsåbekkvegen stenges

Onsdag 3. februar utvides stengingen av Furubergvegen til også å omfatte krysset ved Måsåbekkvegen. Vognvegen vil fortsatt være stengt fra Ringgata til rett sør for innkjøring til skoleområdet ved Katta. Stengningene vil vare frem til juli 2021. Omkjøringsveier blir skiltet, og vi henstiller til trafikantene å følge skiltene. Vi ber også om at hovedveiene benyttes, og at gjennomkjøring i boliggater unngås. Måsåbekkvegen, Jønsrudvegen og Bekkesvevegen blir stengt for gjennomkjøring.

Arbeidet med utskifting av 60-70 år gamle avløpsledninger i Ringgata, Vognvegen, Furubergvegen og Bondesvea fortsetter fram til begynnelsen av juli.

Det vil i tiden fremover bli gravearbeider i Furubergvegen mellom Vognvegen og Måsåbekkvegen. Det pågår også gravearbeider i Bondesvea, rett sør for Ringgata.

Hamar kommune og Hias beklager de ulempene som anleggsarbeidene medfører, både for beboere, biltrafikk, myke trafikanter, skoler og andre berørte. Vi takker for den tålmodighet som er vist fra de berørte.

Kartet viser status og plan for videre stenging og åpning av veier i forbindelse med prosjektet.

Planen er laget med utgangspunkt i følgende prioriteringer:

  • Ivareta sikkerheten for både skoleelever, myke trafikanter for øvrig og biltrafikken.
  • Sikre tilstrekkelig fremdrift og effektivitet i anleggsarbeidet.

Når det gjelder adkomst til eiendommene langs stengte veier, blir det fortløpende informert direkte om dette til de berørte beboere.