HjemNyheterAktueltMer lukt enn vanlig fra Hias avløpsrenseanlegg
Utfordringer med slambehandlingen

Mer lukt enn vanlig fra Hias avløpsrenseanlegg

Den siste tiden har det vært mer lukt enn vanlig fra Hias avløpsrenseanlegg. Dette skyldes antakelig ekstra utfordringer i slambehandlingsanlegget. Vi jobber med å rette dette. Generelt jobber vi kontinuerlig med tiltak for å begrense lukt fra renseanlegget.

Hias er i gang med å oppgradere og rehabilitere slambehandlingsanlegget. Mens dette arbeidet pågår, må det påregnes perioder med mer lukt fra anlegget. Etter planen skal rehabiliteringen være avsluttet i løpet av 2020. Slambehandlingsprosjektet har mange luktreduserende tiltak, og skal bidra til mindre lukt fra renseanlegget.

Værforholdene om høsten – med inversjon – gjør at luktplager fra anlegget kan oppleves sterkere enn ellers i året.

Hias mottar generelt få henvendelser fra naboer om lukt, og ønsker egentlig tettere dialog - eller tilbakemeldinger - om dette på et tidligere stadium enn når det oppleves uutholdelig. Hvis noen ønsker å komme på besøk og snakke med oss, setter vi også pris på dette.

Ta gjerne kontakt med kommunikasjonssjef Lise Busterud Nordal.