HjemNyheterAktueltMidlertidig vei og parkeringsplass ved Hias
Hias vannbehandlingsanlegg

Midlertidig vei og parkeringsplass ved Hias

Midlertidig parkeringsplass ved kunstgressbanen på Hias og midlertidig atkomstvei til banen og friområdet (se skisse) er tatt i bruk. Midlertidig vei og parkeringsplass skal brukes i anleggsperioden.

Veien ned til Hias vil i en periode bli innsnevret på grunn av graving av trekkerør. Dette arbeidet vil pågå i tre-fire uker. 

Det vil bli skiltet omlegging av Ottestadstien mens arbeidet med råvannspumpestasjonen pågår.

Anleggsarbeid med nytt vannbehandlingsanlegg ved Hias vil pågå ut 2021.

NB! Ingen må hente baller som havner utenfor gjerdet ved kunstgressbanen. Vår entreprenør vil sørge for å hente baller som havner utenfor gjerdet, og vil kaste dem tilbake til banen.

Hias skal bygge nytt og fremtidsrettet vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad. Det nye anlegget skal sikre innbyggerne på Hedmarken trygg og sikker vannforsyning, og sikre kapasitet for vekst i regionen. Hias vannbehandlingsanlegg skal erstatte Hamar vannbehandlingsanlegg, som ble bygd i 1954, og er modent for utskifting.

Dette skal bygges:

  • Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: 145 kvadratmeter.
  • Hias vannbehandlingsanlegg med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: 2300 kvadratmeter.
  • Overføringsledning i Mjøsa mellom Hias vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg.
  • Ny pumpestasjon for pumping til Furuberget pumpestasjon ved Hamar vannbehandlingsanlegg. Grunnflate: 90 kvadratmeter.

Det er planlagt produksjonsstart ved Hias vannbehandlingsanlegg i desember 2021. 

Arbeidene med Arstadledningen er også i gang.