HjemNyheterAktueltMorten Finborud har varslet styret i Hias om at han går av med pensjon

Morten Finborud har varslet styret i Hias om at han går av med pensjon

-Jeg fyller 65 år i april 2023, og har varslet styret om at jeg ønsker å benytte meg av ordningen med AFP i offentlig sektor. Jeg har kommet til at dette er riktig tidspunkt for min egen del. Jeg har ei kone som gikk av med pensjon i vår, og vi ønsker å bruke mer tid både sammen og til å følge opp egne interesser. Vi har også barn og barnebarn i ulike deler av landet som vi ønsker å bruke mer tid sammen med, sier Morten Finborud, administrerende direktør i Hias IKS.

-Jeg har kommet til at det det er et godt tidspunkt for Hias å skifte leder på nå. Min vakt startet i 2009 med å forberede nye eierstrategier for selskapet, som blant annet resulterte i utarbeidelse av en felles kommunedelplan for vann og avløp 2014 – 2023. Det var en omfattende plan, med store investeringer både i transportsystemer og nye prosessanlegg, som i hovedsak ferdistilles i løpet av 2022. sier han.

 

Ny strategiperiode
-Samtidig bygger Hias og eierne nå opp kunnskapsgrunnlaget for neste strategiperiode, hvor jeg forventer at premissene for utvikling av en ny felles kommunedelplan for de kommende årene avklares i løpet av 2022. Det vil etter min mening gi et godt grunnlag for å rekruttere en ny og framtidsrettet  leder for selskapet, som får anledning til å være med å forme planer og strategier for neste periode, sier Finborud.

 -Jeg synes det er litt vemodig å gi fra seg den beste og mest meningsfulle jobben jeg har hatt gjennom 40 år som yrkesaktiv. Men etter 23 år i ulike roller knyttet til selskapet, hvorav de siste 14 som administrerende direktør, tenker jeg også at det er riktig tidspunkt å gi seg nå, sier han.

 Nå blir det styrets oppgave å ta stilling til hvordan prosessen med skifte av direktør skal gjennomføres.

 

-Full forståelse for valget
-Jeg ble orientert av Morten Finborud i utgangen av ferien, hvor han varslet sin avgang ved fylte 65 år i april 2023. Jeg har full forståelse for de vurderinger og valg han nå har gjort, selv om vi svært gjerne skulle ønsket å ha ham med oss som administrerende direktør i enda noen år. Hias er som organisasjon i god shape, og har hatt en målrettet, solid og ivaretakende utvikling under Finboruds ledelse, sier Kjell Magne Brobakken, styreleder i Hias IKS.

Det blir nå med bakgrunn i de muligheter og utfordringer Hias står foran i årene som kommer, styrets jobb å få på plass en ny administrerende direktør.