HjemNyheterAktueltArstadledningen ferdig
Ny hovedvannledning

Arstadledningen ferdig

Arbeidet med Arstadledningen er ferdig. Trykktesten er godkjent. Nå gjenstår kun istandsetting.

Den nye hovedvannledningen, Arstadledningen, skal frakte vann fra Hias vannbehandlingsanlegg til Arstad pumpestasjon. Dobloug Entreprenør har utført prosjektet.


Arbeidet med Arstadledningen startet med hogstarbeid langs ledningstraseen i januar i år. Deretter fortsatte det med grøfting og legging av rør fra Sandvikavegen. Før sommerferien krysset arbeidet jernbanen i Fjetreskogen.

Hias VBA Sandvika

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Anleggsstart: 28. januar 2019.

Produksjonsstart: Mars 2022.

Vanninntak: 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette er bygd:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias VBA Sandvika: Nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom Hias VBA Sandvika og Snekkerstua pumpestasjon i Mjøsa.
  • Snekkerstua pumpestasjon: Ny pumpestasjon for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.
  • Arstadledningen: Hovedvannledning fra Hias VBA Sandvika til Arstad pumpestasjon.
  • Samlet investeringskostnad: Ca. 440 millioner kroner.