HjemNyheterAktueltProsjekt i Ringgata, Vognvegen, Furubergvegen og Bondesvea
Fellesprosjekt med Hamar kommune

Prosjekt i Ringgata, Vognvegen, Furubergvegen og Bondesvea

Hamar kommune og Hias sanerer og legger nye vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger i området Vognvegen, Furubergvegen, Ringgata og Bondesvea i Hamar. Prosjektet startet opp 16. mars.
Hias skal oppdimensjonere overføringsledningen til Furuberget høydebasseng med en ny DN 500 vannledning. Dagens vannledning er fra 1954. Vannledningen i Ringgata er hovedforbindelse mellom høydebassenget i Furuberget og Børstad vannpumpestasjon. Med nytt vannforsyningssystem skal det pumpes vann fra Børstad vannpumpestasjon mot Furuberget høydebasseng. Dette medfører høyere trykk i hovedvannledningen under pumping.

Prosjektet omfatter også oppdimensjonering av overvann og avløpsstreng i Vognvegen mellom Ringgata og Furubergvegen (fra Voll/Lund til avløpspumpestasjon PH3 i Rosenlundvika). Dette er Hamar kommunes del av prosjektet.

I prosjektet skal det totalt graves 1500 meter med grøfter. Det er Dobloug Entreprenør som utfører prosjektet. Hamar kommune er byggherre. Trym Edvardsen er byggeleder for Hias sammen med Tor Erik Bakken.

Prosjektet skal ferdigstilles i fjerde kvartal 2021.