HjemNyheterAktueltSandvikavegen stenges ved Hias
Hias bygger nytt vannbehandlingsanlegg

Sandvikavegen stenges ved Hias

Sandvikavegen (FV 1852) blir stengt ved avkjøringen til Hias i tidsrommet fredag 17. april kl. 18.00 – mandag 20. april kl. 06.00. Årsaken er gravearbeid i forbindelse med byggingen av Hias vannbehandlingsanlegg. Omkjøring blir skiltet.

I løpet av førstkommende helg skal Arstadledningen kobles sammen med ledningen fra Hias vannbehandlingsanlegg. Arstadledningen er ny hovedvannledning fra Hias til Arstad pumpestasjon, som er nødvendig for å knytte vannbehandlingsanlegget til eksisterende nett i Stange.


Hias bygger nytt og fremtidsrettet vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad. Det nye anlegget skal sikre innbyggerne trygg og sikker vannforsyning, og sikre kapasitet for vekst i regionen.

Hias VBA Sandvika

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Anleggsstart: 28. januar 2019.

Produksjonsstart: Mars 2022.

Vanninntak: 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette er bygd:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias VBA Sandvika: Nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom Hias VBA Sandvika og Snekkerstua pumpestasjon i Mjøsa.
  • Snekkerstua pumpestasjon: Ny pumpestasjon for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.
  • Arstadledningen: Hovedvannledning fra Hias VBA Sandvika til Arstad pumpestasjon.
  • Samlet investeringskostnad: Ca. 440 millioner kroner.