HjemNyheterAktueltSommerjobb med fokus på rørinspeksjon

Sommerjobb med fokus på rørinspeksjon

-Å jobbe med kartlegging av rørledninger har vært lærerikt og interessant, sier Van Sui Cer og Wietske Annechien Stel. De har vært sommervikarer i Hias i år, og har brukt mye tid på kartlegging av tilstanden i hovedavløpsledninger ved hjelp av minibåt med kamera. Dette var helt nye arbeidsoppgaver for begge to. Etter å ha fått opplæring har de reist rundt i Hias' eierkommuner, åpnet kummer og kjørt rørinspeksjon. Inspeksjonene har resultert i en rapport.

-Dette var helt nytt for oss, men vi har lært mye om hvordan ledninger er lagt, hvordan tilstanden er og om Gemini. Så langt har vi lært lite om dette i studiene, men vi skal lære mer om det etter hvert, sier de to. Kartleggingen har avdekket både innsig, lekkasje og synlig armering og at det er varierende kvalitet på rørene.  Noen av dem vil bli strømperehabilitert i nær fremtid.

 Van Sui Cer har bachelor i bygg ved NTNU i Trondheim, og fortsetter nå med videre studier. Hun er opprinnelig fra Burma, men familien bor i Asker.

Wietske Annechien Stel begynner nå på det tredje året ved masterstudiet i Vann- og miljøteknikk ved NMBU på Ås. Hun kommer fra Seljord.

 

-I Hias har vi fått være med på mye forskjellig, og vi har lært mye, sier de to. De har drevet med prøvetaking fra innløpet, biofilteret og utløpet i avløpsrenseanlegget og pumpestasjonen i Brumunddal. De har også jobbet med oppdatering av informasjon i Gemini. I forrige uke var de med på markering av stikkledninger og klargjøring for boring på Domkirkeodden.

De to studentene har jobbet i Hias siden 13. juni, og har sin siste dag 12. august. I denne perioden har de stort sett vært i Hamarområdet også i helgene. -Sommerjobben har vært en interessant erfaring og en fin måte å bli kjent med et nytt sted på. -Vi har utforsket Hamar, sier de. Ingen av dem angrer på valget av sommerjobb, og de ser ikke bort fra at de kommer tilbake til Hias og  Hamarområdet, dersom muligheten byr seg.