HjemNyheterAktueltStor aktivitet ved Hias VBA Sandvika
Hias bygger nytt vannbehandlingsanlegg

Stor aktivitet ved Hias VBA Sandvika

Byggingen av Hias VBA Sandvika er stort sett i rute. Aktiviteten er stor; det er mange entreprenører som jobber på det nye vannbehandlingsanlegget nå, og det er mye som skal koordineres.

-Fremdriften i prosjektet er justert som følge av Koronapandemien. Prøvekjøring av anlegget er forskjøvet med omtrent en måned sammenliknet med opprinnelig plan, men oppstart er fortsatt planlagt høsten 2021, sier prosjektleder Målfrid Storfjell.

Bygningsmessige arbeider er i sluttfasen. Innvendig maskinmontasje (montasje av prosessanlegget) pågår for fullt, og elektromontasjen er godt i gang.

Hias bygger nytt og fremtidsrettet vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad. Det nye anlegget skal sikre innbyggerne trygg og sikker vannforsyning, og sikre kapasitet for vekst i regionen.

Hias vannbehandlingsanlegg skal erstatte Hamar vannbehandlingsanlegg, som ble bygd i 1954, og er modent for utskifting.

Sikkerhet
Hovedbegrunnelsen for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg er å øke sikkerheten med hensyn til hygienisk vannkvalitet. Det skal bygges et nytt vannbehandlingsanlegg med utvidet rensing, slik at Hias får en vannforsyning som tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav til hygienisk sikkerhet. Forskriften krever minst to barrierer, som hindrer at vannet inneholder sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter. Blant annet klimaendringer påvirker råvannskvaliteten i Mjøsa. Det nye anlegget dimensjoneres for å ta høyde for større fremtidige variasjoner i råvannskvaliteten. Hias skal sikre hedmarkingene godt, nok og sikkert vann i fremtiden.

Den nye hovedvannledningen fra Hias VBA Sandvika til Arstad pumpestasjon er ferdig.