HjemNyheterAktuelt-Tenk deg om før du kaster noe i do!
Verdens toalettdag

-Tenk deg om før du kaster noe i do!

-Vi finner stadig vekk q-tips, bind, tamponger og kondomer på inntaksrista. Av og til dukker det opp leker, truser og gulvfiller. Vi har også funnet penger, gebiss og mobiltelefoner, sier Øystein Lindgren. Han er driftsoperatør ved Hias' avløpsrenseanlegg. Det som skaper mest trøbbel på Hias' nett er fett fra matavfall og filler som setter seg fast i pumpene. Øystein minner om at det kun er tre ting som skal i do: Bæsj, tiss og dopapir.

De tingene som havner på inntaksrista ved Hias' renseanlegg blir kjørt til forbrenning ved Trehørningen Energisentral i Hamar etter tørking og pressing.

I forbindelse med verdens toalettdag 19. november, som markeres over hele verden, oppfordrer Hias folk til å vise dovett. Kaster du ting i toalettet, risikerer du tette rør og ødeleggelser på pumper.

 

Verdens toalettdag
Temaet for Verdens toalettdag 2019 er "nature for water". Verdens toalettdag markeres hvert år for å sikre at alle har trygge sanitærforhold innen 2030. Dette er en en del av FNs bærekraftmål nr. 6 - Rent vann og gode sanitærforhold. I dag lever 4,5 milliarder mennesker i verden uten tilfredsstillende toalettforhold.

 

Færre kaster avfall i do
Stadig færre innbyggere kaster avfall i toalettet, og den eldste generasjonen har best "do-vett. I en undersøkelse som Sentio har gjennomført for Norsk Vann svarer 17 prosent av innbyggerne at de kaster ulike typer avfall i toalettet. For et år siden var tallet 21 prosent.

Hias anbefaler alle å ha en avfallsbøtte ved siden av toalettet. Avfallsbøtten kan brukes til hygieneprodukter, q-tips, våtservietter og annet avfall som oppstår på badet. Fettrester fra matlaging bør stå til det stivner, og kastes sammen med matavfallet. Kjemikalier skal leveres til mottaksstasjon for farlig avfall, mens legemidler skal leveres til apoteket.

 

Vannklosettets historie
Innføringen av vannklosettet startet på begynnelsen av 1900-tallet. Bakgrunnen var ønsket om bedre sanitærforhold og økt komfort. I dag har de aller fleste innbyggere i Norge tilgang på toaletter, både hjemme, på jobben og på skolen. Men 2,5 milliarder mennesker har ikke tilgang på akseptable sanitære forhold. 

Dersom du tenker over hvordan hverdagen din ville ha vært uten tilfredsstillende sanitærforhold, er du nok takknemlig for at vi har det slik vi har det her i landet. 

Avløpsvannet fra 60 000 personer i tillegg til industri og næringsvirksomhet i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange blir fraktet til Hias' renseanlegg og renset før det slippes ut i Mjøsa.