HjemOm HiasSertifikater
Hias er ISO-sertifisert

Sertifikater

Hias er formelt sertifisert i henhold til to ISO-standarder: ISO 9001 (Ledelsessysem for kvalitet) og ISO 14001 (Ledelsessystem for miljø).

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. En ISO-sertifisering er et bevis på at virksomheten oppfyller standardenes krav og dokumenterer at virksomheten driver med kontinuerlig forbedringsarbeid.

 

En ISO-sertifisering er et kvalitetsstempel som baseres på en ekstern bedømming og godkjenning fra et godkjent sertifiseringsorgan. Det er Norske Veritas som gjennomførte sertifiseringsprosessen i Hias.

Sertifikatmerke