Hias avløp

Biomasse

Sluttproduktet fra avløpsrenseprosessen er biomasse. Biomassen er et effektivt gjødsel- og jordforbedringsprodukt for landbruk og grøntarealer.

Biomassen har sitt opphav i avløp og bakterier som har vokst på avløp, og er et videreforedlet produkt. Virkningen av biomasse er dokumentert gjennom forsøk og bruk i landbruket. Det inneholder alle plantenæringsstoffene. At massen varmes opp til 160 grader, gjør at prioner, som for eksempel kan overføre enkelte dyre- og plantesykdommer, uskadeliggjøres. Biomassen er hygienisk helt trygg og fri for spiredyktig ugress.

Hias utvikler nye biologiske renseprosesser i renseanlegget. Disse prosessene skal skille ut fosforet i avløpet uten bruk av kjemikalier. Dette gjør fosforet bedre tilgjengelig for planter. På sikt håper vi på å utvinne fosfor som et separat gjødelprodukt.