Hias avløp

Slambehandling

Fra de to rensetrinnene går slammet videre til foredling. Foredlingsprosessen er som følger:

 

1. FORAVVANNING
Råslammet fra de to rensetrinnene synker
i fortykkingsbassenger, og dermed økes tørrstoffinnholdet. For
ikke å varme opp mer vann enn nødvendig, fjernes mer vann fra
slammet med en fortykkermaskin. Slammet mellomlagres i silo
før termisk hydrolyse.


2. TERMISK HYDROLYSE
Slammet varmes opp i en tretrinns
prosess til cirka 160 °C ved hjelp av innblåsing av damp. Slammet
blir da sterilisert. Den termiske hydrolysen gjør slammets innhold
av organisk materiale lettere nedbrytbart for mikroorganismer
i den etterfølgende råtnetanken.

3. RÅTNETANK
Etter trykkreduksjon og varmeveksling pumpes
slammet over i råtnetanker hvor bakteriekultur omdanner organisk
materiale til biogass.


4. BIOGASS
Rundt 30 prosent av gassen brukes til produksjon
av vanndamp til slambehandlingen. Resten benyttes til energiproduksjon.


5. SLUTTAVVANNING
Biomassen presses sammen slik at
det blir tykkere før det kjøres ut til brukerne.