HjemOm HiasVann og avløpHamar vannbehandlingsanleggKorrosjonskontroll og filtrering Hamar vba
Hamar vannbehandlingsanlegg

Korrosjonskontroll og filtrering

Ved Hamar vannbehandlingsanlegg blir vannet behandlet for å redusere innvendig korrosjon på rør og armaturer av støpejern, kobber og sementbasert materiale. Prosessen kalles karbonatisering.

Karbonatisering vil si å justere surhetsgraden (pH) på vannet, og det skjer ved at vannet tilsettes karbondioksyd (CO2), og filtreres gjennom mamorgrus for å øke kalsiuminnholdet. Filtreringen gjør samtidig at partikler i vannet fjernes.

Filtreringen gjennom marmorfiltrene gjør at det er behov for stadig å rengjøre disse. Det skjer ved at et og et filter regelmessig frakoples og gjennomspyles motsatt vei. Partikler som sitter i filtrene blir spylt vekk, og spylevannet tilbakeføres til Mjøsa.