HjemOm HiasVann og avløpHamar vannbehandlingsanleggTekniske opplysninger om Hamar vba
Hamar vannbehandlingsanlegg

Tekniske opplysninger

Tekniske opplysninger om Hamar vannbehandlingsanlegg.
 
Tekniske opplysninger  Hovedinntak Reserveinntak
Dyp   145 m   15 m
Lengde  3950 m  250 m
Diameter  900 mm  500 mm
Kapasitet   300 l/s