Stange vannbehandlingsanlegg

Korrosjonskontroll

På Stange tilsettes vannet noe som kalles vannglass (natriumsilikat) for å heve pH og å gjøre vannet mindre korrosivt.

Det vil si at vannet blir mer skåntsomt mot rør og innstallasjoner.