Stange vannbehandlingsanlegg

Siling

På Stange blir vannet filtrert gjennom finmasket sil for å fjerne partikler.