HjemProsjekter
28.05.2020 -

Fra mandag 8. juni stenges Ringgata mellom Aluvegen og Furubergevegen i Hamar. Årsaken er at Hamar kommune og Hias legger nye vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger i området Furubergvegen, Ringgata og Bondesvea.

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]