Prosjekter i Hias

Vannforsyning

Styret i Hias vedtok hovedplan vannforsyning i 2011. Programområdet vannbehandling omfatter flere prosjektområder, som inngår i gjennomføring av hovedplan vannforsyning.

Hias bygger nytt og fremtidsrettet vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad. Det nye anlegget får en mer omfattende rensing enn det gamle anlegget på Hamar, som nå blir erstattet.

Utbyggingen av nytt vannbehandlingsanlegg er forankret i felles kommunedelplan  for vann og avløp for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. I denne planen er hovedmålene godt, nok og sikkert vann til regionen. I planen tas det høyde for én prosent årlig befolkningsvekst. Det nye vannbehandlingsanlegget får kapasitet til å takle denne befolkningsveksten.

Gjennomføringen av utbyggingen må tilpasses de store utbyggingene av vei og jernbane, som er under realisering i regionen. Tidsplaner for gjennomføring av de ulike er anleggene er tilpasset dette, med tanke på rasjonell fremdrift.

 

Prosjekter i forkant av byggingen
Før innbyggerne kan få vannforsyning fra det nye vannbehandlingsanlegget, må flere andre prosjekter gjennomføres. Blant disse prosjektene er det pågående prosjektet med ny overføringsledning fra Bekkelaget til Ridabu over Midtstranda, Arstadledningen og rehabilitering av vannledninger i Ringgata i Hamar

 

Prosjektområder:

Målfrid Storfjell

Programansvarlig

Målfrid har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Prosessanlegg VA.
  • Ledningsanlegg.
  • Prosjektering VA-anlegg.
  • Hovedplaner og utredninger.
  • Anskaffelsesregelverket.
  • Prosjektledelse generelt.

Målfrid Storfjell har vært ansatt i Hias siden 2001. Hun er utdannet sivilingeniør innenfor fagfeltene vann, avløp og renovasjon. Hun er programansvarlig innenfor investeringsområdet vannforsyning. Målfrid har vært prosjektleder for flere store utbyggingsprosjekter hos Hias, og er nå prosjektleder for det nye vannbehandlingsanlegget som skal stå ferdig i 2021. Målfrid er stedfortreder for Plansjef når han er fraværende.

+47 991 53 514