Hias vannbehandlingsanlegg

Arstadledningen

Etablering av hovedvannledning fra Hias vannbehandlingsanlegg til Arstad pumpestasjon (bildet) var nødvendig for at vannbehandlingsanlegget skal knyttes til eksisterende nett i Stange.

Anleggsarbeidene ble avsluttet 1. desember 2019. Arbeidet med opprydding og istandsetting blir utført våren 2020.

Dobloug Entreprenør har utført prosjektet.

Les om Hias vannbehandlinganlegg her.

 

Mer om Arstadledningen:

Hogstarbeid langs Arstadledningens trasé

Kryssing av Peter Sinneruds veg

Gravearbeid i Fjetreskogen

Anleggstrafikk i Kavlebruvegen

Gravearbeid i Fjetreskogen

Anleggstrafikk i forbindelse med Arstadledningen

Arstadledningen ferdig