HjemProsjekterProsjekter i HiasVannforsyningUtestasjonerDetaljreguleringsplan Nedre Furuberget pumpestasjon
Utestasjoner

Detaljreguleringsplan for Nedre Furuberget pumpestasjon vedtatt

Kommunestyret i Hamar vedtok 25. oktober detaljreguleringsplan for Nedre Furuberget pumpestasjon.

Planen legger til rette for en ny pumpestasjon, som skal trygge vanntilgangen i Hamar ved å løfte vannet opp til Furuberget høydebasseng fra nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12. Reguleringsplanen har planID 076400.

Eksisterende vannbehandlingsanlegg i Hamar vil bli lagt ned når nye Hias vannbehandlingsanlegg er satt i drift.