Hias vannforsyning

Ingeberg pumpestasjon

Hias har rehabilitert og oppgradert Ingeberg pumpestasjon. Arbeidet startet i juni 2017, og ble sluttført i august 2018.

Ingeberg pumpestasjon ble bygd på slutten av 1960-tallet, og pumper og røropplegg var modent for utskifting. Gjennom
oppgraderingen av pumpestasjonen har Hias lagt til rette for
befolkningsvekst i området.

Fakta om drikkevann fra Hias

  • Vannleveranse: ca. 50 000 personer
  • Vannproduksjon: ca. 6 mill. m3 pr år
  • pH: ca. 7,5 - 8
  • Hardhetsgrad Hamar: 2 °dH
  • Hardhetsgrad Stange: 1 °dH